BUAA原子制造与智能传感 潘曹峰教授团队

设为首页 | 收藏本站
2020年发表论文

208. Recent progress in optoelectronic synapses for artificial visual-perception system, Xun Han+, Zhangsheng Xu+, Wenqiang Wu, Xianhu Liu, Peiguang Yan*, and Caofeng Pan* Small Structures, 2020, 2000029. [PDF全文]


207. Mechanism of magnetic field-modulated luminescence from lanthanide ions in inorganic crystal: a review, Shan-Ling Zuo, Ping Chen*, Caofeng Pan*, Rare Metals, 2020, 39, 1113-1126.[PDF全文]


206. Triboelectric-polarization-enhanced high sensitive ZnO UV sensor, Hu Li, Luming Zhao, Jianping Meng, Caofeng Pan, Yan Zhang, Yaming Zhang, Zhuo Liu, Yang Zou, Yubo Fan*, Zhong Lin Wang*, Zhou Li*,   Nano Today, 2020, 33, 100873. [PDF全文]


205. Triboelectric Nanogenerator Enhanced Schottky Nanowire Sensor for Highly Sensitive Ethanol Detection, Jianping Meng, Hu Li, Luming Zhao, Junfeng Lu, Caofeng Pan, Yan Zhang, and Zhou Li*,   Nano Letters, 2020, 20, 7, 4968-4974. [PDF全文]


204. Reversible conversion between schottky and ohmic contacts for highly sensitive, multifunctional biosensors, Luming Zhao, Hu Li, Jianping Meng, Aurelia Chi Wang, Puchuan Tan, Yang Zou, Zuqing Yuan, Junfeng Lu, Caofeng Pan, Yubo Fan, Yaming Zhang, Yan Zhang*, Zhong Lin Wang*, Zhou Li*, Advanced Functional Materials , 2020, 30 (5), 1907999. [PDF全文]


203. Bio-inspired self-healing human-machine interactive touch pad with pressure sensitive adhesiveness on targeted substrates, Guorong Gao, Fangjian Yang, Fenghua Zhou, Jiang He, Wei Lu, Peng Xiao, Huizhen Yan, Caofeng Pan*, Tao Chen* and Zhong Lin Wang*, Advanced   Materials, 2020, 2004290.[PDF全文]


202. Metal halide perovskite arrays: from construction to optoelectronic applications, Xun Han+, Wenqiang Wu+, Hao Chen, Dengfeng Peng, Li Qiu*, Peiguang Yan* and Caofeng Pan*, Advanced Functional Materials, 2005230.[PDF全文]


201. Epitaxial lift-off for controllable single-crystalline perovskites, (Highlights on Nature, 583, 2020, 790)   Dengfeng Peng, Xianhu Liu, Caofeng Pan*, Science Bulletin, 2020, online. [PDF全文]


200. Human Spinal Reflex Like Strain-controlled Power Devices Based on Piezotronic Effect   (Highlights on Nature Communication (DOI: 10.1038/s41467-019-14234-7), Rongrong Bao, Caofeng Pan*, Science Bulletin, 2020, 65, 15, 1228-1230. [PDF全文]


199. Flexible GaN microwire-based piezotronic sensory memory devices, Qilin Hua,   Junlu Sun, Haitao Liu, Xiao Cui, Keyu Ji, Caofeng Pan*, Weiguo Hu*, Zhong Lin Wang*,   Nano Energy, 2020, 105312. [PDF全文]


198. Mechanoluminescence Materials for Advanced Artificial Skin, Chunfeng Wang, Dengfeng Peng, Caofeng Pan*, Science Bulletin, 2020, 65, 14, 1147-1149. [PDF全文]


197. Quantifying Electron-Transfer in Liquid-Solid Contact Electrification, (Highlights on NATURE COMMUNICATIONS| (2020) 11:399), Zuqing Yuan, Caofeng Pan*, Science Bulletin, 2020, 65 (11), 2020, 868-869. [PDF全文]


196.   Ultra-stretchable triboelectric nanogenerator as high-sensitive and self-powered electronic skins for energy harvesting and tactile sensing, Kangkang Zhou, Yi Zhao, Xiupeng Sun, Zuqing Yuan, Guoqiang Zheng, Kun Dai* Liwei Mi, Caofeng Pan, * Chuntai Liu, Changyu Shen,   Nano Energy, 2020, 70, 104546. [PDF全文]

20200219_Nano Energy.jpg


195. Flexible Slip Sensor for the Simultaneous Monitoring of Deformation and Displacement in a Robotic Arm Application, Zuqing Yuan, Guozhen Shen*, Caofeng Pan*, Nano Energy, 2020, 104764. [PDF全文]


194. Real-time Pressure Mapping Smart Insole System Basedon Controllable Vertical Pore Dielectric Layer. Juan Tao, Ming Dong, Li Li, Chunfeng Wang, Jing Li, Yue Liu, Rongrong Bao* and Caofeng Pan*, Microsystem & Nanoengineering, 2020, 6, 62. [PDF全文]

194.JPG


193. High-Performance Sb-doped p-ZnO NW Films for Self-powered Piezoelectric Strain Sensors, Zhihao Huo+, Xiandi Wang+, Yufei Zhang+, Bensong Wan, Wenqiang Wu, Jianguo Xi, Zheng Yang, Guofeng Hu, Xiangyu Li, Caofeng Pan*, Nano Energy, 2020, 104744. [PDF全文]

193.jpg


192. High-precision epidermal radio frequency antenna based on nanofiber network for wireless stretchable multifunction electronics, Yufei Zhang1, 2†, Zhihao Huo1, 2†, Xiandi Wang1, 2†*, Xun Han1, 2, 3, Wenqiang Wu1, Bensong Wan1, Hui Wang4, Junyi Zhai1, 2, Juan Tao1, 2, Caofeng Pan1, 2, 3*, Zhong Lin Wang1, 2, 5* , 2020,   Nature Communications, 5629 (2020). [PDF全文]


191. Mechanoluminescent Materials for Athletic Analytics in Sports Science, Dengfeng Peng*#, Chunfeng Wang#, Ronghua Ma#, Shaohui Mao#,   Sicen Qu#, Zhanbing Ren#, Sergii Golovynskyi#, Caofeng Pan*,   Science Bulletin, 2020, online.[PDF全文]


190. Piezotronic Synapse Based on a Single GaN Microwire for Artificial Sensory Systems, Qilin Hua, Xiao Cui, Haitao Liu, Caofeng Pan*, Weiguo Hu*, and Zhong Lin Wang*, Nano Letters, 2020, 20, 5, 3761–3768.[PDF全文]

190.jpeg


189. Piezoelectricity in Multi-Layer Black Phosphorus for Piezotronics and Nanogenerator, Wenda Ma, Junfeng Lu, Bensong Wan, Dengfeng Peng, Qian Xu, Guofeng Hu, Yiyao Peng, Caofeng Pan*, Zhong Lin Wang, Advanced Materials, 2020, 1905795.[PDF全文]


188. CVD Growth of Perovskite/Graphene Films for High-Performance Flexible Image Sensor, Kailun Xia, Wenqiang Wu, Mengjia Zhu, Zhe Yin, Haomin Wang, Shuo Li, Mingchao Zhang, Huimin Wang, Haojie Lu, Anlian Pan*, Caofeng Pan *,and Yingying Zhang*, Science Bulletin, 2020, 65 (5), 343-349. [PDF全文]

20200219_SCi Bul.jpg


187. Strain-modulated High-quality ZnO Cavity Modes on Different Crystal Orientations,Qiushuo Chen, Yiyao Peng, Fangtao Li, Wenda Ma, Ming-hua Zhuge, Wenqiang Wu, Junlu Sun, Xiaohong Yang*, Junfeng Lu* and Caofeng Pan* Nanotechnology, 2020, 31 (22), 225202. [PDF全文]

2020_Nanotechnology.png


186. Visually Aided Tactile Enhancement System Based on Ultrathin Highly Sensitive Crack-based Strain Sensors, Jing Li, Rongrong Bao, Juan Tao, Ming Dong, Yufei Zhang, Sheng Fu, Dengfeng Peng and Caofeng Pan* Applied Physics Review, 2020, 7, 011404. [PDF全文]

20200219_APR.jpeg


185. Recent Advances of Wearable and Flexible Piezoresistivity Pressure Sensor Devices andIts Future Prospects, Jiang He, Yufei Zhang, Runhui Zhou, Lirong Meng, Tao Chen*, Wenjie Mai*, and Caofeng Pan *, Journal of Materiomics, 2020, 3(1), 86-101. [PDF全文]

20200219_JMAT.jpg


会员登录
登录
我的资料
留言
回到顶部