BUAA原子制造与智能传感 潘曹峰教授团队

设为首页 | 收藏本站
2018年发表论文

148. "Tunable single-mode lasing in a singlesemiconductor microrod"   Yang, Yue; Wei, Tiantian; Zhu, Rui; Zong, Hua; Lu, Junfeng; Li, Junchao; Liao, Hui; Yu, Guo; Pan, Caofeng; Hu, Xiaodong, Optics Express, 2018, 26, 30021. [PDF全文]


147. "Piezophotonic Effect Based on Mechanoluminescent Materials for Advanced Flexible Optoelectronic Applications”, Xiandi Wanga, Dengfeng Peng, Bolong Huang, Caofeng Pan*, Zhong Lin Wang, Nano Energy, NGPT special issue, 2019, 55, 389-400. [PDF全文]


146. "Flexible Photodetector Arrays Based on Patterned CH3NH3PbI3-xClx Perovskite Film for Real-time Photosensing and Imaging", Wenqiang Wu, Xiandi Wang, Xun Han, Zheng Yang, Guoyun Gao,Yufei Zhang, Jufang Hu, Yongwen Tan* Anlian Pan*, Caofeng Pan*, Advanced Materials, 2018, 1805913. [PDF全文]145. "Detection and quantification of phenol in liquid and gas phases using a clay/dye composite", Guocheng Lv, Shiyuan Liu, Meng Liu, Libing Liao*, Limei Wu, Lefu Mei,Zhaohui Lia,*, Caofeng Pan, Journal of Industrial and Engineering Chemistry, 2018, 62, 284-290. [PDF全文]144. “Piezo-phototronic effect enhanced photodetector based on CH3NH3PbI3 single crystal”, Qingsong Lai, Laipan Zhu, Yaokun Pang,   Liang Xu, Jian Chen,   Zewei Ren, Jianjun Luo, Longfei Wang,   Libo Chen,   Kai Han, Pei Lin,   Ding Li,   Shiquan Lin,   Baodong Chen,   Caofeng Pan,* ,and Zhong Lin Wang* , ACS Nano,   2018, 12 (10), pp 10501–10508. [PDF全文]143. "Recent Advances in Large-scale Tactile Sensor Arrays Based on Transistor Matrix", Zhihao Huo, Yiyao Peng, Yufei Zhang, Guoyun Gao, Bensong Wan, Wenqiang Wu, Zheng Yang, Xiandi Wang*, Caofeng Pan*, Advanced Materials Interfaces, invited review, 2018, 1801061. [PDF全文]


142. "Recent progress in flexible pressure sensors arrays: from design to applications", Jing Li, Rongrong Bao, Juan Tao, Yiyao Peng and Caofeng Pan* Journal of Materials Chemistry C, 2018,6, 11878-11892 . [PDF全文]


141. "Piezophototronic Effect for Enhanced Flexible MoS2/WSe2 Van der Waals Photodiode",Pei Lin, Laipan Zhu, Leijing Yang, Ding Li, Liang Xu, Caofeng Pan*, and Zhong Lin Wang* Advanced Functional Materials,28, (35),August 29, 2018,1802849.[PDF全文]


~3HEDGWGL6_II1T8}7BKRL4.png


140. "ZnO nanowire based CIGS solar cell and its efficiency enhancement by the piezo-phototronic effect" Shuang Qiaoa,b, Jihong Liub, Guangsheng Fub, Kailiang Rena,c,d*, Zhiqiang Lib,*, Shufang Wangb,* and Caofeng Pana,c,d,e *, Nano Energy, 2018, 49, 508. [PDF全文]


139. "In2O3 Nanowires Field-Effect Transistors with Sub-60 mV/dec Subthreshold Swing Stemming from Negative Capacitance and their Logic Applications", Qian Xu1,2,3, Xingqiang Liu1, Bensong Wan1, Zheng Yang1,2,3, Fangtao Li1, Junfeng Lu1, GuoFeng Hu1, and Caofeng Pan*,1,2,3 ACS Nano, 2018, 12, 9608. [PDF全文]

xuqian.png


138. “The exploration of carrier behavior in the inverted mixed perovskite single crystal solar cells" Yuan Huanga, Yu Zhanga, Junlu Sunb , Xiaoge Wangc, Junliang Sunc, Qi chend, Caofeng Pan*b , and Huanping Zhou*a   Advanced Materials Interfaces,5, (14),July 23, 2018,1800224. [PDF全文]137. “Progress in piezotronic and piezo-phototronic effect of two-dimensional materials”, Yiyao Peng, Miaoling Que, Juan Tao, Xiandi Wang, Junfeng Lu, Guofeng Hu, Bensong Wan, Qian Xv and Caofeng Pan*, 2D Mater, invited review,2018, 5, Number 4. [PDF全文]


136.   “Large and Ultra-Stable All-Inorganic CsPbBr3 Monocrystalline Films: Low-Temperature Growth and Application for High-Performance Photodetectors", Zheng Yang, Qian Xu, Xiandi Wang, Junfeng Lu, Hui Wang, Fangtao Li, Li Zhang, Guofeng Hu, and Caofeng Pan*, Advanced Materials,30,(44),November 2,2018,1802110. [PDF全文]


135. "Piezoelectric polyacrylonitrile nanofiber film based dual-function self-powered flexible sensor" Zhao, Gengrui; Zhang, Xiaodi; Cui, Xin; Wang, Shu; Liu, Zhirong; Deng, Lin; Qi, Anhui; Qiao, Xiran; Li, Lijie; Pan, Caofeng; Zhang, Yan; Li, Linlin, ACS Applied Materials & Interfaces,   2018, 10, 15855−15863. [PDF全文]


134. "High Br- content CsPb(ClyBr1-y)3 perovskite nanocrystals with strong Mn2+ emission through diverse cation/anion exchange engineering" Li, Fei; Xia, Zhiguo; Pan, Caofeng; Gong, Yue; Gu, Lin; Liu, Quanlin; Zhang, Jin,   ACS Applied Materials & Interfaces, 2018, 10, 11739–11746.   [PDF全文]133. "Printable Skin Driven Mechanoluminescence Devices via Nano-Doped Matrix Modification" Xin Qian, Zheren Cai, Meng Su, Fengyu Li,* Wei Fang, Yudong Li, Xue Zhou, Qunyang Li, Xiqiao Feng, Wenbo Li, Xiaotian Hu, Xiandi Wang, Caofeng Pan and Yanlin Song*, Advanced Materials,30,(25),June 20,2018,1800291.[PDF全文]


132. "Piezotronic Effect Tuning on ZnO Microwire WGM Lasing Mode", Junfeng Lu†,‡, Chunxiang Xuǀ,*, Fangtao Li†, Zheng Yang†,‡, Xiaoyi Li†, Miaoling Que†,‡, Yiyao Peng†,‡, Caofeng Pan†,‡, , Zhong Lin Wang†,‡,ǁ,*, ACS Nano, 2018, 12 (12), pp 11899–11906. [PDF全文]


131. "MoS2 Negative Capacitance Field Effect Transistors with Subthreshold Swing below the Physics Limit" Xingqiang Liu1,2,3‡, Renrong Liang4‡, Guoyun Gao1‡, Caofeng Pan1,2,*, Qian Xu1, Chunsheng Jiang4, Jun Luo5, Xuming Zou3, Zhenyu Yang3, Lei Liao3* and Zhong Lin Wang1,2,6*, Advanced Materials,30,(28),July12,2018,1800932.[PDF全文]


130. "Vertical layered MoS2/Si heterojunction for ultrahigh and ultrafast photoresponse photodetector", Shuang Qiao, Ridong Cong, Jihong Liu, Baolai Liang, Guangsheng Fu1, Shufang Wang,Wei Yu*, Kailiang Ren*, and Caofeng Pan*, Journal of Materials Chemistry C, 1, 2018,6, 3233-3239. [PDF全文]


129."Piezophototronic effect enhanced photoresponse of the flexible CIGS heterojunction photodetectors" Shuang Qiao, Jihong Liu, Xiaona Niu, Baolai Liang, Guangsheng Fu, Zhiqiang Li*, Shufang Wang*, Kailiang Ren* and Caofeng Pan*, Advnced Functional Materials28,(19),May9,2018,1707311.[PDF全文]


128.   "Networks of High Performance Triboelectric Nanogenerators Based on Liquid-Solid Interface Contact Electrification for Harvesting Low-Frequency Blue Energy", Xiaoyi Li,1, 3 Juan Tao,1 Xiandi Wang,1 Jing Zhu,3* Caofeng Pan,1* and Zhong Lin Wang1,2*,   Advanced Energy Materials, 8,(21),July25,2018,1800705 .[PDF全文]

127. "Piezo-phototronic Effect Modulated Deep UV Photodetector Based on ZnO-Ga2O3 Heterojuction Microwire", Mengxiao Chen, Bin Zhao, Guofeng Hu, Xiaosheng Fang*, Hui Wang*, Lei Wang, Jun Luo, Xun Han, Xiandi Wang, Caofeng Pan* and Zhong Lin Wang*, Advanced Function Materials,28,(14),April5,2018,1706379.[PDF全文]


126. "Skin inspired Highly Stretchable and Conformable Matrix Networks for Multifunctional Sensing" Qilin Hua,   Junlu Sun, Haitao Liu, Rongrong Bao, Ruomeng Yu, Junyi Zhai, Caofeng Pan, and Zhong Lin Wang, Nature Communications, 2018,9. 244 [PDF全文]

   黑科技.jpg

125. "Tunable tribotronic dualgate logic device based on MoS2 and black phosphorus transistors" Guoyun Gao, Bensong Wan, Xingqiang Liu, Xiaonian Yang, Longfei Wang, Qijun Sun1, Caofeng Pan, Zhonglin Wang, Advanced Materials,30,(13),March27,2018,1705088. [PDF全文]


124. "Highly Stretchable Transparent Selfpowered Triboelectric Tactile Sensor with Metallized Nanofibers for Wearable Electronics", Xiandi Wang+, Yufei Zhang+, Xiaojia Zhang, Zhihao Huo, Xiaoyi Li, Miaoling Que, Zhengchun Peng*, Hui Wang*, Caofeng Pan*, Advanced Materials,30,(12),March 22,2018,1706738. [PDF全文]

会员登录
登录
我的资料
留言
回到顶部