BUAA原子制造与智能传感 潘曹峰教授团队

设为首页 | 收藏本站
2013年发表论文

45. "Piezotronics and piezo-phototronics – From single nanodevices to array of devices and then to integrated functional system", Wenzhuo Wu, Caofeng Pan, Yan Zhang, Xiaonan Wen, Zhong Lin Wang, Nano Today, 2013, 8(6), 619-642

44. "High-resolution electroluminescent imaging of pressure distribution using a piezoelectric nanowire LED array", Caofeng Pan, Lin Dong, Guang Zhu, Simiao Niu, Ruomeng Yu, Qing Yang, Ying Liu and Zhong Lin Wang, Nature Photonics, 2013, 7, 752-758

43. "A picture of pressure", Nature Photonics Interview with Dr. Zhong Lin Wang, 2013, 7, 760

42. "Enhanced performances of GaN nanobelt based photodetector by piezotronic effect", Ruomeng Yu(#), Caofeng Pan(#), Youfan Hu, Lin Li, Hongfei Liu, Wei Liu, Soojin Chua, Dongzhi Chi and Zhong Lin Wang, Nano Research , 2013, 6(10): 758-766

41. "Enhanced Performance of a ZnO Nanowire-Based Self-Powered Glucose Sensor by Piezotronic Effect"Ruomeng Yu(#) , Caofeng Pan (#), Jun Chen , Guang Zhu , and Zhong Lin Wang, Advanced Functional Materials, 2013, 23(47): 5868-5874

40. "In Situ Quantitative Study of Nanoscale Triboelectrification and Patterning", Yu Sheng Zhou, Ying Liu, Guang Zhu, Zong-Hong Lin, Caofeng Pan, Qingshen Jing, and Zhong Lin Wang, Nano Letters, 2013, 13(6): 2771-2776

39. "Toward Large-Scale Energy Harvesting by a Nanoparticle-Enhanced Triboelectric Nanogenerator", Guang Zhu, Zong-Hong Lin, Qingshen Jing, Peng Bai, Caofeng Pan, Ya Yang, Yusheng Zhou, and Zhong Lin Wang, Nano Letters, 2013, 13(2): 847-853

38. "Piezotronic Effect on the Sensitivity and Signal Level of Schottky Contacted Proactive Micro/Nanowire Nanosensors", Caofeng Pan, Ruomeng Yu, Simiao Niu, Guang Zhu, and Zhong Lin Wang, ACS NANO, 2013, 7(2): 1803-1810

37. "Largely Enhanced Efficiency in ZnO Nanowire/p-Polymer Hybridized Inorganic/Organic Ultraviolet Light-Emitting Diode by Piezo-Phototronic Effect", Qing Yang, Ying Liu, Caofeng Pan, Jun Chen, Xiaonan Wen, and Zhong Lin Wang, Nano Letters, 2013, 13(2), 607

36. "Progress in nanogenerators for portable electronics", Zhong Lin Wang, Guang Zhu, Ya Yang, Sihong Wang, and Caofeng Pan, Materials Today , 2012, 15, 532-543

35. "High performance of ZnO nanowire protein sensors enhanced by the piezotronic effect", Ruomeng Yu(#), Caofeng Pan(#) and Zhong Lin Wang, Energy & Environmental Science, 2013, 6 (2), 494-499


会员登录
登录
我的资料
留言
回到顶部