BUAA原子制造与智能传感 潘曹峰教授团队

设为首页 | 收藏本站
2017年发表论文

123. "Ultrahigh, ultrafast, and self-powered visible-near-infrared optical position-sensitive detector based on vertically standing MoS2/Si heterojunction" Ridong Cong, Shuang Qiao*, Jihong Liu, Jiansong Mi, Wei Yu, Baolai Liang, Guangsheng Fu, Caofeng Pan*, and Shufang Wang*, Adv. Sci., 2017, online. [PDF全文]

11.png


122."Plasmoninduced accelerated exciton recombination dynamics in ZnO/Ag hybrid nanolasers", Junfeng Lu, Mingming Jiang, Ming Wei, Chunxiang Xu, Shufeng Wang, Zhu Zhu, Feifei Qin, Zengliang Shi, and Caofeng Pan, ACS Photonics, 2017, 4 (10), pp 2419–2424. [PDF全文]


121. "Selfpowered Realtime Movement Monitoring Sensor Using Triboelectric Nanogenerator Technology" Liangmin Jin, Juan Tao, Rongrong Bao, and Li Sun, Caofeng Pan, Scientific Reports, volumevolume 7, Article number: 10521 (2017) . [PDF全文]


120. "Preparation of mechanoluminescent ZnS:Mn with oxygen assistance for dynamic pressure mapping" Xiandi Wang, Rui Ling, Yufei Zhang, Miaoling Que, Yiyao Peng, and Caofeng Pan, Nano Research,, Volume 11, Issue 4, pp 1967–1976.   [PDF全文]


119. "Self-select mechanism of Fabry-Perot nanowire cavity for single-mode lasing" Yue Yang, Hua Zong, Chuang Ma, Tiantian Wei, Junchao Li, Jian Zhang, Mo Li, Caofeng Pan and Xiaodong Hu*, Optics Express, 2017, 25(18), 21025-21036. [PDF全文]


118. "Light-Emission Enhancement in a Flexible and Size-controllable ZnO Nanowire/Organic Light-Emitting Diode Array by the Piezotronic Effect" Rongrong Bao+, Chunfeng Wang+, Zhengchun Peng, Chuang Ma, Lin Dong and Caofeng Pan*, ACS Photonics, ,2017, 4 (6), pp 1344–1349[PDF全文]

117. "Flexible LED Arrays Made of Transferred Si-Microwires-ZnO-Nanofilm with Piezo-Phototronic Effect Enhanced Lighting" Xiaoyi Li, Renrong Liang, Juan Tao, Qiming Xu, Zhenchun Peng, Xun Han, Xiandi Wang, Chunfeng Wang, Jing Zhu*, Caofeng Pan*and Zhong Lin Wang, ACS Nano, 2017, 11 (4), 3883–3889 [PDF全文]

116. "Visualization recording and storage of pressure distribution through a smart matrix based on the piezotronic effect" Xun Han, Weiming Du, Mengxiao Chen, Xiandi Wang, Xiaojia Zhang, Xiaoyi Li, Jing Li, Zhengchun Peng, Caofeng Pan*and Zhong Lin Wang*, Adv. Mater., 2017, 29, 1701253. [PDF全]


115. "Enhanced photoresponsivity of MoS2-GaN heterojunction diode by piezo-phototronic effect" Fei Xue+, Leijing Yang+, Mengxiao Chen+, Jian Chen, Xiaonian Yang, Longfei Wang, Libo Chen, Caofeng Pan* and Zhong Lin Wang*,NPG Asia Materials, 2017, accepted[PDF全文]

114. "Flexible electrically pumped random lasing from ZnO nanowires based on metal-insulator-semiconductor structure" Miaoling Que, Xiandi Wang, Yiyao Peng and Caofeng Pan*, Chinese Physics B, 2017, 26(6), 067301 [PDF全文]

113. "Flexibly and Repeatedly Tunning Lasing Wavelengths in Single Core-Shell Semiconductor Microrod" Hua Zong, Yue Yang, Chuang Ma, Xiaohui Feng, Tiantian Wei, Junze Li, Wei Yang, Caofeng Pan* and Xiaodong Hu*, ACS Nano, 2017, 11, pp 5808–5814 [PDF全文]


112. "Detection of Non-joint Areas Tiny Strain and Anti-Interference Voice Recognition by Micro-cracked Metal Thin Film" Chunfeng Wang+, Jing Zhao+, Chuang Ma, Junlu Sun, Li Tian, Xiaoyi Li, Fangtao Li, Xun Han, Chuntai Liu, Changyu Shen, Lin Dong*, Jin Yang* and Caofeng Pan*, Nano Energy, 2017, 34, 578-585 [PDF全文]

111. "Photoluminescence Tuning in Stretchable PDMS Film Grafted Doped Core/Multi-shell Quantum Dots for Anti-Counterfeiting" Fei Li+, Xiandi Wang+, Zhiguo Xia*, Caofeng Pan* and Quanlin Liu Adv. Funct. Mater., 2017, 17, 1700051 [PDF全文]

110. "A Nanowire Based Triboelectric Nanogenerator for Harvesting Water Wave Energy and Its Application" Xiaoyi Li, Juan Tao, Jing Zhu* and Caofeng Pan*, APL Mater., 2017, 5, 074104 [PDF全文]

109. "Piezotronics and piezo-phototronics based on a-axis nano/microwires: fundamentals and applications" Xingfu Wang, Wenbo Peng, Caofeng Pan and Zhong Lin Wang*, Semicond. Sci. Tech., 2017, 32, 4 [PDF全]

108. "Recent progress in piezo-phototronics with extended materials, application areas and understanding" Youfan Hu, Caofeng Pan and Zhong Lin Wang*, Semicond. Sci. Tech., 2017, 32, 5 [PDF全文]

107. "Enhancing the Efficiency of Silicon-Based Solar Cells by the Piezo-Phototronic Effect" Laipan Zhu+, Longfei Wang+, Caofeng Pan, Libo Chen, Fei Xue, Baodong Chen, Leijing Yang, Li Su and Zhong Lin Wang*, ACS Nano, 2017, 11(2), 1894-1900 [PDF全文]

106. "“Energy Relay Center” for doped mechanoluminescence materials: a case study on Cu-doped and Mn-doped CaZnOS" Bolong Huang*, Dengfeng Peng, Caofeng Pan*, Phys. Chem. Chem. Phys.,2017, 19, 1190-1208 [PDF全文]

105. "Full Dynamic-Range Pressure Sensor Matrix Based on Optical and Electrical Dual-Mode Sensing" Xiandi Wang+, Miaoling Que+, Mengxiao Chen, Xun Han, Xiaoyi Li, Caofeng Pan*, Zhong Lin Wang*, Adv. Mater.,2017, 29, 1605817 [PDF全文]

104. "Black phosphorus quantum dots with tunable memory properties and multilevel resistive switching characteristics" Su-Ting Han+, Liang Hu+, Xiandi Wang, Ye Zhou, Yu-Jia Zeng*, Shuangchen Rua, Caofeng Pan* and Zhengchun Peng*, Adv. Sci.,2017, 1600435 [PDF全文]

103. "Mechanically induced Strong Red Emission in Samarium Ions Doped Piezoelectric Semiconductor for Dynamic Pressure Sensing and Imaging" Wei Wang, Dengfeng Peng, Hanlu Zhang, Xiaohong Yang, Caofeng Pan*, Optics Communications, 2017, 395, 24–28 [PDF全文]

102. "Performance Limits of the Self-Aligned Nanowire Top-Gated MoS2 Transistors" Zhenyu Yang, Xingqiang Liu, Xuming Zou, Jingli Wang, Chao Ma, Changzhong Jiang, Johnny C. Ho, Caofeng Pan, Xiangheng Xiao*, Jie Xiong* and Lei Liao*, Adv. Funct. Mater. 2017, 27, 1602250 [PDF全文]


会员登录
登录
我的资料
留言
回到顶部